.

    Предавания на живо


Предавания на ЖИВО Технически университет - София  
(с медиен канал през YouTube)
 

   ВХОД  Медиен Канал "На живо ТУ - София" -  от ТУК
  Публични видео-лекции - плейлиста
  Видео-обучение и "селфи-видео-лекции" от допълнителна плейлиста
Отчет за качеството на видеоклиповете
  

 

   Публични видео-лекции - плейлиста:

"Операции с низове в езика С (програмиране)" от проф. Д. Гоцева.
„Изследване на комуникации от машинен тип” от проф. И. Атанасов, защита „Доктор на науките”
"Оптимална траектория на роботи" от проф. В. Кирилович.
"Изкуство-дизайн-изкуство" от проф. М. Евтимова.
"Софтуерна визуализация за ориентация" от проф. М. Лазарова-Мицева
"Пренасяне на светлина със светловоди" - проф. Захари Иванов.
"Изследване на хеликоптерни винтове" от проф. Михаил Тодоров
"Телетрафични системи" от доц. д-р С. Мирчев - защита на степен д.т.н.
"Хидравлични задвижващи системи" от проф. Илчо Ангелов
"Бейнитно превръщане в желязовъглеродните сплави" от проф. Ж. Калейчева
"Радиокомуникационни системи" от проф. Илия Илиев
"Управление на качеството" от проф. Г. Дюкенджиев.
"Стандартизацията в европейския пазар" от проф. М. Вичева
"Моделиране и визуализация в Web среда" - проф. Б. Туджаров
Лекция от “Доктор хонорис кауза на ТУ - София” проф. дтн Н. Минчев.
"Намаляване на вредностите при изгаряне на въглища" от проф. Т. Тотев
"Оценка на надеждността на микроелектронни изделия“ от проф. Анна Стойнова
"Сравнителен анализ на ж. п. вагони чрез якостта" от проф. В. Стоилов
Лекция на проф. х.к. Гордън Вагенер главен дизайнер на Мерцедес–Бенц.
"Моделирането в областта на автомобилите" - лекция на проф. Л. Кунчев.
"Развитие на бизнес организациите на базата на сътрудничество" от проф. Св. Димков
"Електронни преобразуватели в силовата електроника" от проф. П. Горанов
"Полупръстени - теория и приложения" от проф. Ив. Трендафилов
"Виртуалната реалност за решаване на инженерни задачи" от проф. Ст. Малешков
"Обработка на аудио сигнали на мобилни роботи" от проф. Сн. Плешкова - Бекярска
"От данни към разбираема информация" от проф. Пл. Ангелов, почетен проф. на ТУ-София
"Заточване на винтови свредла" от проф. Галина Николчева, лекция.
"Екологични проблеми на ТЕЦ" от проф. Димитър Попов, лекция.
"Инвестиции в стопански комбинации" от проф. Й. Димитров, лекция.
"Получаване на енергия от сметищен газ" от проф. Ив. Ганев, лекция.
"Нови насоки в развитието на колесните мобилни роботи" от проф. Пл. Петров
"Интелектуална собственост..." от проф. Ст. Стефанов
Проф. Пенчев 1. "Единно електро-гравитационно поле без теория на относителността"
Проф. Пенчев 2. "Единно електро-гравитационно поле без теория на относителността"
Проф. Пенчев "Крахът на теорията на относителността на Айнщайн" 

Joomla templates by a4joomla